Kalite Belgeleri

Ege Endüstri; ağır vasıta, ticari, hafif ticari ve yolcu araçları için diferansiyel kovanı, dingil, bunlara ait komponentlerin üretim ve montajını yapmakta olan, (dişliler ve diferansiyeller hariç) sektöründe güçlü, ARGE çalışmalarının sonucu Ege Endüstri imzalı veya patentli yeni tasarımlı ürünler yaparak kendini sürekli geliştiren başarılı bir kuruluştur. Bu başarımızı, müşterilerimizin karşısında elde ettiğimiz ve daha da geliştirmekte olduğumuz kalite, termin, fiyat, esneklik performansımıza, çevre ve iş sağlığı – işçi güvenliği konularına olan saygımıza borçluyuz.

İyileştirme kaynaklarımızın;

İNSAN, EKİPMAN, TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ, YÖNETİM YETENEKLERİMİZ, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

olduğunu biliyoruz.

Şirketimiz; kalite, otomotiv ek şartları, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygunluğunu sağlayacaktır. Bu sistemlerin performansını, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini de dikkate alarak sürekli olarak iyileştirecektir.

Ege Endüstri; müşteri memnuniyeti, çevreye uyumu, iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri ve tatminini ölçüp değerlendirir. Aylık ve yıllık olarak kalite sistem ve hedeflerini gözden geçirir. Yeni iyileştirme hedefleri koyar. Toplumsal açıdan çevre ve iş güvenliği ile ilgili sorumluluklarının bilincindedir.

Kalite, Çevre ve İSG Sistemleri ve Sürdürebilirlik gerekliliklerimiz;

  • Kalite yönetim sistemi çerçevesinde ürün kalitesini ön planda tutmayı, müşteri özel istekleri çerçevesinde ürün güvenliğinin sağlanmasını,
  • Çevre yönetim sisteminde doğal ve diğer kaynakların kullanımını azaltmayı, tehlikeli ve kirletici maddeleri kullanmamayı ya da kullanımını azaltmayı, hava, su, toprağa verilen atıkları azaltmayı ve kirliliği önlenmeyi, iklim değişikliğini engellemek amacıyla sera gazı emisyonlarımızı raporlamayı ve emisyon yoğunluğumuzu azaltmayı,
  • Yasal düzenlemelere ve yasal diğer gerekliliklere uygunluğu, çalışan temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilen, iş sağlığı risk değerlendirmelerini ve iş güvenliği kurallarına uyacağımızı, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmasını, İSG risklerinin ortadan kaldırılması veya azaltılmasını ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasını,

Fırsatları gözetmeyi ve sürekli iyileşmeyi hedefler, bunu taahhüt ederiz.

Kalite, Çevre ve İSG politikamızda geçen hususları sürdürebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda yönetir, uygular ve sürekli olarak güncelleriz. Bu doğrultuda faaliyetlerimizin doğrudan ve dolaylı çevresel, sosyal ve yönetişim etkilerini gözetir, döngüsel ekonomiyi destekler, olumsuz etkilerimizi ortadan kaldırmaya, olumlu etkilerimizi arttırmaya özen gösteririz.

Tüm bu çalışmaları tedarikçilerimizde, taşeronlarımızda ve çevremizdeki her firma ve/veya şahıslarda çevre bilincini geliştirmek görevlerimiz arasındadır.

Tüm hedeflerimizin her kademede anlaşılması ve yaygınlaştırılması için gerekli toplantılar, eğitimler ve düzenlemeler yapmak ve kaynak aktarmak üst yönetimimizin sorumluğundadır.