Kurumsal Yönetim

Komiteler

Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan Hüseyin Fazıl Oral
Üye Bahaettin Tatoğlu
Üye Mustafa Salih Eser
Üye Abdulkadir Erdoğan

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan Enver Gocay
Üye Hüseyin Fazıl Oral

 

Denetimden Sorumlu Komite
Başkan Hüseyin Fazıl Oral
Üye Enver Gocay