Sıkça Sorulan Sorular
SORU CEVAP
Şirketin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse sayısı kaçtır? Ödenmiş sermayesi 3.150.000 TL olup her biri 1 Kr. nominal değerli 315.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirketin finansal sonuçları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır? Şirketin konsolide finansal sonuçları SPK gerekliliklerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standarları'na (UFRS) göre TL olarak hazırlanmaktadır.
Şirketi hisseleri hangi borsalarda işlem görmektedir ve sembolleri nelerdir? Şirketimiz hisse senetleri Borsa İstanbu’da (BİST) “EGEEN” kodu ile işlem görmektedir.
Şirketi’nizin finansal sonuçları hangi dönemlerde açıklanmaktadır ve bu bilgilere nereden ulaşabilirim? Şirketimizin finansal sonuçları üçer aylık dönemler itibariyle (Mart – Haziran – Eylül – Aralık) açıklanmakta olup Haziran ve Aralık dönemleri bağımsız denetimden geçmektedir. Bu bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan veya web sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan Finansal Bilgiler kısmından ulaşabilirsiniz.