Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan Numan Numanbayraktaroğlu
Üye Bahaettin Tatoğlu
Üye Mustafa Salih Eser
Üye Abdulkadir Erdoğan
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan Numan Numanbayraktaroğlu
Üye Hüseyin Fazıl Oral
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan Enver Gocay
Üye Numan Numanbayraktaroğlu