Ege Endüstri; ağır vasıta, ticari, hafif ticari ve yolcu araçları için komple kovan, dingil, bunlara ait komponentlerin üretim ve montajını yapmakta olan, (dişliler ve diferansiyeller hariç) sektöründe güçlü, ARGE çalışmalarının sonucu Ege Endüstri imzalı veya patentli yeni tasarımlı ürünler yaparak kendini sürekli geliştiren başarılı bir kuruluştur. Bu başarımızı, müşterilerimizin karşısında elde ettiğimiz ve daha da geliştirmekte olduğumuz kalite, termin, fiyat, esneklik performansımıza, çevreye ve iş sağlığı – güvenliği konularına olan saygımıza borçluyuz.

İyileştirme kaynaklarımızın;

İNSAN, EKİPMAN, TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ, YÖNETİM YETENEKLERİMİZ, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

olduğunu biliyoruz. Şirketimiz kurulmuş olan kalite yönetim sistemlerinin (kalite, otomotiv ek şartları, çevre ve iş sağlığı – güvenliği yönetim sistemleri dâhil)  uygunluğunu sağlayacak ve bu sistemin performansını, iş sağlığı ve iş güvenliği gerekliliklerini de dikkate alarak sürekli olarak iyileştirecektir.

Ege Endüstri;  müşteri memnuniyeti, çevreye uyumu, iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri ve tatminini ölçüp değerlendirir, aylık ve yıllık olarak kalite sistem ve hedeflerini gözden geçirir, yeni iyileştirme hedefleri koyar; toplumsal açıdan çevre ve iş güvenliği ile ilgili sorumluluklarının bilincindedir. Kalite, Çevre ve ISG Sistemlerinin gereklilikleri, yasal düzenlemelere ve yasal diğer gerekliliklere uygunluğu, çalışan temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilen, iş sağlığı risk değerlendirmelerini ve iş güvenliği kurallarına uyacağımızı, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını, İSG risklerinin azaltılmasını, müşteri özel istekleri çerçevesinde ürün güvenliğinin sağlanmasını, çevre yönetim sisteminde doğal kaynak kullanımını azaltmak, hava, su, toprağa verilen atıkları azaltarak kirliliğin önlenmesini, çevrenin korunmasını ve sürekli iyileşmeyi hedeflemiştir ve bunu taahhüt ederiz.

Tüm bu çalışmalara tedarikçilerimizde, taşeronlarımızda ve çevremizdeki her firma ve/veya şahıslarda çevre bilincini geliştirmek görevlerimiz arasındadır.

Tüm hedeflerimizin her kademede anlaşılması ve yaygınlaştırılması için gerekli toplantılar, eğitimler ve düzenlemeler yapmak ve kaynak aktarmak üst yönetimimizin sorumluğundadır.