Yatırımcılar

Sıkça Sorulan Sorular

Şirketin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse sayısı kaçtır?

Ödenmiş sermayesi 3.150.000 TL olup her biri 1 Kr. nominal değerli 315.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

 

Şirketin finansal sonuçları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır?

Şirketin konsolide finansal sonuçları SPK gerekliliklerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standarları'na (UFRS) göre TL olarak hazırlanmaktadır.

 

Şirketi hisseleri hangi borsalarda işlem görmektedir ve sembolleri nelerdir?

Şirketimiz hisse senetleri Borsa İstanbu’da (BİST) “EGEEN” kodu ile işlem görmektedir.

 

Şirketi’nizin finansal sonuçları hangi dönemlerde açıklanmaktadır ve bu bilgilere nereden ulaşabilirim?

Şirketimizin finansal sonuçları üçer aylık dönemler itibariyle (Mart – Haziran – Eylül – Aralık) açıklanmakta olup Haziran ve Aralık dönemleri bağımsız denetimden geçmektedir. Bu bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan veya web sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan Finansal Bilgiler kısmından ulaşabilirsiniz.

 

17.04.2020 tarih 31102 sayılı resmi gazete de yayımlanan kanunun geçici  13. maddesi kapsamında 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmibeşini aşan kısmın ödemesi ne zaman yapılacaktır?

17.04.2020 tarih 31102 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir ikinci fıkrasında ise Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin (30.09.2020) sonuna kadar ertelenir hükmü gereğince şirketimiz ikinci taksit temettü ödemesi yapılamamıştı. 18.09.2020 tarih 31248 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı gereğince birinci fıkrada belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verildiğinden Şirketimiz ikinci taksit temettü ödemesi belirtilen sürenin sonunda yapılabilecektir.