Corporate Products Investors R&D Quality Suppliers
Kurumsal Yönetim Politikaları


Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin 28.03.2007 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2007 hesap ve faaliyet dönemi ile izleyen yıllardaki kâr dağıtım politikasının aşağıdaki şekildedir:
a. Her yıl SPK tarafından öngörülen oranda kâr dağıtımı yapılmasına,
b. Şirketimizin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynağın öncelikle şirketimizin karından ve diğer fonlarından karşılanmasına,
c. Şirketimizin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, özkaynak ihtiyacı ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümünün olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
d. Bu esaslar çerçevesinde pay sahiplerimize mümkün olan en yüksek oranda kâr dağıtımı yapılması hedef olarak belirtilmiştir.

Investors
Kurumsal Yönetim
• Etik Kurallar
• Yönetim Kurulu
• Kurumsal Yönetim Politikaları
• Denetim Komitesi
• Kararlar ve Çalışma Esasları
• Kurumsal Yönetim Komitesi
• DK’nın Görev alanları, Oluşumu ve Çalışma Esasları
• Ana Sözleşme
• Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Yatırımcılar
Kurum Profili
All rights reserved Ege Endüstri A.Ş.

Corporate  |  Products  |  Investors  |  R&D  | Quality  |  Suppliers  |  HR  |  Contact  |  Site Map