Corporate Products Investors R&D Quality Suppliers
Yönetim Kurulu
     
Hüseyin Bayraktar : Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Bayraktar : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ege Endustri Holding A.Ş. (Temsilci: İlhan Feyzi GÜREL) : Yönetim Kurulu Üyesi
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Temsilci: Melda SERMEN) : Yönetim Kurulu Üyesi
H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Temsilci: Ali İhsan İLKBAHAR) : Yönetim Kurulu Üyesi
Mete NAKIBOĞLU : Bağımsız Üye
Salim Can KARAŞIKLI : Bağımsız Üye
Investors
Kurumsal Yönetim
• Etik Kurallar
• Yönetim Kurulu
• Kurumsal Yönetim Politikaları
• Denetim Komitesi
• Kararlar ve Çalışma Esasları
• Kurumsal Yönetim Komitesi
• DK’nın Görev alanları, Oluşumu ve Çalışma Esasları
• Ana Sözleşme
• Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Yatırımcılar
Kurum Profili
All rights reserved Ege Endüstri A.Ş.

Corporate  |  Products  |  Investors  |  R&D  | Quality  |  Suppliers  |  HR  |  Contact  |  Site Map